Baldones Astrofizikas Observatorijas galvenie sasniegumi

Izdotas sešas monogrāfijas no kurām divas tiek tulkotas un vairākkārt izdotas  angļu valodā:
Alksne Z., Ikaunieks J. Углеродные звезды, 1971, Rīga , Zinatne
Alksne Z., Aukstās zvaigznes, 1974, Riga : Zinatne.
Alksne Z., Ikaunieks J., Baumert J.H. Carbon stars. 1981, Tucson : Pachart Pub. House
Alksnis A., Alksne Z. K.   1988, Carbon stars in a field in Cygnus, Riga: Zinatne Publishing House, 1988
Alksne Z. K., Alksnis A.K., Dzervitis U.K. Properties of galactic carbon stars, 1991, Malabar, Fla. : Orbit Book Co.
Alksnis A.  Balklavs  A.  Dzervitis U.  Eglitis I.,  Paupers O.,  Pundure I.  General Catalog of Galactic Carbon Stars by C. B. Stephenson. Third Edition, 2001, Baltic Astronomy, 10, p. 1-318.
 

Strasbūras Astronomiskajā Online Datu bāzē publicētie katalogi:
Carbon stars from Baldone telescope (Alksne+ 1987), III/140, http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=III/140/data&-out.max=50&-out.form=HTML%20Table&-out.add=_r&-out.add=_RAJ,_DEJ&-sort=_r&-oc.form=sexa
VizieR Online Data Catalog:  Proper motions in NGC 752 (Platais 1992), I/177, https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=I/177&-out.max=50&-out.form=HTML%20Table&-out.add=_r&-out.add=_RAJ,_DEJ&-sort=_r&-oc.form=sexa
VizieR Online Data Catalog:   Proper motions in NGC 3680 (Kozhurina-Platais+, 1995), I/212, https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=I/212&-out.max=50&-out.form=HTML%20Table&-out.add=_r&-out.add=_RAJ,_DEJ&-sort=_r&-oc.form=sexa
VizieR Online Data Catalog: BV photometry of NGC 3680 (Kozhurina-Platais+ 1997), J/AJ/113/1045, https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=J/AJ/113/1045&-out.max=50&-out.form=HTML%20Table&-out.add=_r&-out.add=_RAJ,_DEJ&-sort=_r&-oc.form=sexa
VizieR Online Data Catalog: General Catalog of galactic Carbon stars, 3d Ed. (Alksnis+ 2001), II/227, http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=III/227/catalog&-out.max=50&-out.form=HTML%20Table&-out.add=_r&-out.add=_RAJ,_DEJ&-sort=_r&-oc.form=sexa
VizieR Online Data Catalog: Topocentric positions of Pluto (Eglitis+, 2018), VI/155,  http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-3?-source=VI/155/pluto&-out.max=50&-out.form=HTML%20Table&-out.add=_r&-out.add=_RAJ,_DEJ&-sort=_r&-oc.form=sexa