Publikācijas

Alksnis Andrejs Dr.phys 1928-2017  (180 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu Alksnis scientific publications.doc”).Galveno publikāciju saraksts:

Alksne Zenta Dr.phys 1928-2011 (71 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Alksne scientific publications.doc”). 

Avotiņš Andris galv.inž., 3 zinātniskās publikācijas.

Balklavs-Grīnhofs Artūrs Dr.phys 1933-2005, (61 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Balklavs scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Barzdis Arturs Dr.phys 1982 -, (13 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Barzdis scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Bervalds Edgars Dr.eng. 1936-2019, (12 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Bervalds scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts strādājot  Baldones Observatorijā.

Cimahoviča Natālija Dr.phys 1926 - 2019, zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Cimahoviča scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Daube (Kurzemniece) Ilga Dr.phys 1918 -, (61 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Daube scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Dzērvītis Uldis Dr.phys 1935 - 2009, (54 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Dzērvītis scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Duncāns Leo jaun. līdzstr., (10 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Duncāns scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Eglīte Mārīte pētnieks 1951 - 2016 ,  (27 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Eglīte scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Eglītis Ilgmārs Dr.phys 1951 - ,  (185 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Eglītis scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Elias Modris zin.,līdzstr., (8 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Elias scientific publications.doc”). Galvenā publikācija strādājot  Baldones Observatorijā.

Francmanis Jurijs Dr.phys 1939 - 1998,  (22 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Francmanis scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Grasbergs Ernests Dr.phys 1938 - 2012,  (26 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Grasbergs scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Ikaunieks Jānis Dr.habil 1912 - 1969,  (5 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Ikaunieks scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Kižla Jānis zin., līdzstr. 1942-1998,  (8 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Kižla scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Locans Vladislavs Dr.phys ,  (23 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Locans scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Ozoliņš Guntis zin., līdzstr.  (18 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Ozoliņš cientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts strādājot  Baldones Observatorijā.

Paupere Māra zin., līdzstr. 1943 - ,  (22 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Paupere scientific publicatios.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Paupers Oskars matemāt.1942 - 2016,  (24 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Paupers scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Platais Imants Dr.phys 1952 - ,  (276  zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Platais scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts strādājot  Baldones Observatorijā.

Rjabovs Boriss Dr.phys 1951 - ,  (28  zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Rjabovs scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts strādājot  Baldones Observatorijā.

Smirnova Oļesja Dr.phys 1982 - ,  (18 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Smirnova scientific publicatios.doc”). Galveno publikāciju saraksts strādājot  Baldones Observatorijā.

Spektors Andrejs Dr.phys 1943 - ,  (19 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Spektors scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Spuļģis Gunārs zin., līdzstr. 1936 -, (9 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Spuļģis scientific publicatios.doc”).

Straume Jānis-Imants Dr.phys 1945  -, (30 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Straume scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts.

Začs Laimons Dr.phys 1960 - ,  (84 zinātniskās publikācijas – skatīt pilno sarakstu “Začs scientific publications.doc”). Galveno publikāciju saraksts strādājot  Baldones Observatorijā.